Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Selecție soluții pentru creșterea rezilienței la poluarea apei în regiunea Delta Dunării - ARSINOE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), partener in cadrul proiectului european H2020 – ARSINOE, anunță deschiderea procesului de selecție a soluțiilor inovatoare ce pot fi folosite pentru creșterea rezilienței la poluarea apei in regiunea Delta Dunării (Studiul de caz 6 – România, CS6-RO).

Ce este ARSINOE și procedura de selecție pentru inovații

ARSINOE este un proiect finanțat de UE care vizează crearea de regiuni rezistente la climă prin soluții sistemice și inovație. În 2023, proiectul a lansat două proceduri de selecție pentru a face bilanțul soluțiilor inovatoare de adaptare la schimbările climatice din întreaga Europă. Scopul este de a identifica inovații promițătoare sau mature care pot ajuta regiunile studiate să devină mai rezistente la modificarile climei. Aplicațiile vor fi evaluate, iar cele selectate pot primi până la 50.000 EUR pentru activități demonstrative în cele 12 studii de caz participante la proiect. Pentru cele 12 studii de caz, materiale suplimentare și cerințele specifice pot fi consultate pe site-ul proiectului (https://arsinoe-project.eu/open-calls-2/).

Condițiile generale de eligibilitate pentru potențialii parteneri de inovare

 • Solicitanul (inovatorul) este o entitate juridică stabilită în una dintre țările eligibile: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia , Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Islanda, Norvegia, Albania, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Insulele Feroe, Georgia, Israel, Kosovo, Moldova, Muntenegru , Macedonia de Nord, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie.
 • Solicitanții pot fi întreprinderi mici sau mijlocii, întreprinderi mari, companii nou-înființate, spin-off-uri, universități sau institute de cercetare și dezvoltare tehnologică, multinaționale sau filiale, ONG-uri și fundații.
 • Contractarea inovației este posibilă doar in acord cu cerințele legale la care se supune partea contractantă (de exemplu, cele asociate cu legislația națională privind achizițiile publice).
 • Aplicația online este depusă înainte de termenul limită prin intermediul paginii web a proiectului  ARSINOE.
 • Formularul de cerere online are răspunsuri la toate întrebările. Doar aplicațiile complete vor fi considerate eligibile pentru evaluarea tehnica ulterioară.
 • Inovațiile selectate sunt disponibile, iar inovatorii pot desfășura orice activități de testare, implementare si co-dezvoltare, inclusiv raportarea rezultatelor respective, în perioada cuprinsă între aprilie 2024 – martie 2025. Datele exacte și calendarul vor fi convenite în timpul fazei de contractare.
 • Inovația propusă este relevantă pentru studiul de caz Delta Dunării, adică este considerată capabilă să contribuie la abordarea provocării studiului de caz și la atingerea obiectivelor acestuia, așa cum sunt menționate în materialele suplimentare publicate odată cu apelul.

Termenul limită de depunere a propunerilor: 8 Ianuarie 2024

Direcții generale solicitate pentru Studiul de caz Delta Dunării:

Provocarea cheie pentru inovații dedicate studiului de caz Delta Dunării este de a oferi comunităților locale, autorităților locale și altor părți interesate din aceasta regiune acces la dovezi științifice privind impactul schimbărilor climatice asupra calității apei și asupra sănătății și funcționării ecosistemului. Aceste dovezi pot veni sub formă de date măsurate, modele explicative și simulări, și ar trebui să permită construirea de scenarii și prognoza consecințelor schimbărilor climatice asupra adaptării capacității de biofiltrare a microbiotei specifice.

Cerințe specifice pentru propunerile de inovații:

• Inovații pentru eliminarea lacunelor generate de lipsa datelor:

 • Dezvoltarea, punerea în funcțiune și operarea unei platforma de tipul Physical Data Logger cu cel puțin 6 parametri: salinitate, temperatură, turbiditate, concentrație de oxigen și saturație de oxigen, clorofila-a, viteza sunetului. Deplasarea in diferitele puncte de monitorizare a Data Logger-ului se va face cu sprijinul echipei INCDSB. Serviciul de operare și întreținere va fi asigurat de partenerul selectat.
 • Selectarea datelor satelitare din bazele de date existente (Copernicus) pentru observarea oceanelor
 • Accesarea înregistrărilor istorice de date meteo
 • Alte date similare relevante pentru zona Murighiol de pe Bratul Sf. Gheorghe

• Inovații pentru prelucrarea datelor, modelare și simulări folosind un scenariu climatic și socio-economic specific selectat și pentru a genera rezultate științifice bazate pe date

 • Prelucrarea datelor pentru modele dinamice de sistem
 • Interoperabilitatea datelor cu modelele disponibile care vor fi dezvoltate de partenerii CS6-RO

• Inovații pentru utilizarea rezultatelor bazate pe cunoaștere pentru comunicare, conștientizare, co-creare și co-proiectare de soluții pentru consolidarea rezilienței comunităților locale

 • Accesul și vizualizarea rezultatelor folosind medii virtuale precum Metaverse și altele similare
 • Interacțiune și comunicare online
 • Interoperabilitatea datelor cu diferite aplicații

Validarea soluțiilor inovatoare se va face pe baza desfășurării activităților comune și a evaluării rezultatelor conform planului de implementare a activităților CS6-RO.

Procedura de selecție implica respectarea următoarelor reguli:

Pentru evaluare, se formează un Comitet de Evaluare cu membri ai consorțiului ARSINOE – cu liderii și co-liderii studiilor de caz regionale pentru a reprezenta interesele părților interesate, și ale partenerilor independenți pentru a asigura transparența și neutralitatea procesului.

Comitetul evaluează aplicațiile în funcție de șapte criterii predefinite, care includ:

 • trei tipuri de maturitate (tehnică, socială, de piață)
 • patru criterii calitative (fezabilitatea pentru testare, viziunea inovatorului, potentialul inovației pentru domeniul solicitat și contribuția la transformarea socială și guvernanță).

Eventuale intrebari privind selecția inovațiilor pentru CS6-RO se pot transmite la Maria PARASCHIV, maria.paraschiv@incdsb.ro.

Înscrierea la competiție se face pe site-ul proiectului ARSINOE (https://arsinoe-project.eu/open-calls-2/). Solicitantul care va fi declarat câștigător va trebui ulterior sa-si deschidă cont pe platforma publica de achiziții publice SICAP, astfel încât sa poată fi semnat contractul de servicii in conformitate cu reglementările naționale.