Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

2019 AN ANIVERSAR LA ATCM XLII - 60 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI ANTARCTIC

A 42-a Reuniune Consultativă a Tratatului Antarcticii (ATCM XLII) și a 22-a Reuniune a Comitetului pentru Protecția Mediului (CEP XXII) au avut loc în Praga, Republica Cehă, în perioada 01 – 11 iulie 2019. Acest eveniment al reprezentanților statelor semnatare ale Tratatului Antarctic s-a desfășurat sub auspiciile împlinirii a 60 de ani de la semnarea acestui tratat care reglementează toate activitățile desfășurate în Antarctica și în zona Oceanului de Sud.

Delegația României a fost condusă de doamna dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF în calitate de Punct Național de Contact ATCM, Vicepreședinte al CNCA și Director General al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB).

Reuniunea ATCM XLII a fost deschisă oficial la 2 iulie 2019. În numele guvernului gazdă, șeful secretariatului țării gazdă, dr. Pavel Kapler, a deschis reuniunea și a propus candidatura lui Martin Smolek ca președinte al ATCM XLII, propunere ce a fost acceptată.

Comitetul de Protecție a Mediului (CEP XXI) s-a întâlnit în perioada 01 – 5 iulie 2019.

Participanți din 54 de țări, Părți ale Tratatului Antarctic, observatori și experți din organizații internaționale s-au reunit la întâlnirea anuală.

Conducătorii delegațiilor la ATCM XLII

Foto: Conducătorii delegațiilor la ATCM XLII

Componența delegaţiei României, obiectivele delegaţiei etc., au fost aprobate prin Memorandumul 22/24.06.2019 propus de către Președintele Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice al Academiei Române, avizat de către coordonatorul CNCA din cadrul Academiei Române – Acad. Victor Voicu și de către Ministrul de Externe Dipl. Teodor Meleşcanu.

Carmen Burlacu

Foto: Excelența Sa Carmen Burlacu, Ambasadorul României în Republica Cehă și dr. Manuela Elisabeta Sidoroff

În cadrul ATCM XLII , reprezentanții participanți au dezbat subiectele incluse pe ordinea de zi, dintre care: Funcționarea Tratatului Antarctic (Raportul Părților, Observatorilor și Experților, Raportul CEP 22, Probleme referitoare la teme generale și de Secretariat și Financiare, Bioprospectare biologică în Antarctica, Schimb de informații, Planul Strategic de Lucru Multianual, Inspecții în cadrul Tratatul asupra Antarcticii și Protocolului de mediu, Probleme științifice, viitoare schimburi științifice, colaborare științifică și facilități, Implicațiile schimbărilor climatice pentru managementul zonelor aflate sub jurisdicția Tratatului Antarctic, Turism și activități neguvernamentale în zonele aflate sub jurisdicția Tratatului Antarctic.

Obiectivele României au fost axate pe următoarele direcții:

  • Participare, ca parte neconsultativă, la lucrările ATCM XLII care s-au desfășurat în concordanță cu agenda reuniunii și în care au fost adoptate măsuri, rezoluții, decizii și documente de importanță strategică pentru ATCM (ex. Planul de Lucru Strategic Multianual) conform raportului final;
  • Prezentarea celor patru documente informative, sub formă de IP (Informative Papers);
  • Realizarea de întâlniri cu actualii și potențialii parteneri.

Referitor la Prospectarea Biologică în Antarctica, multe părți au reamintit rezoluțiile anterioare ale ATCM prin care reafirmă că sistemul Tratatului Antarctic este cadrul adecvat pentru gestionarea colectării de material biologic în zona Tratatului Antarctic și pentru examinarea utilizării acestuia.

La acest punct de pe ordinea de zi, a fost prezentat și a fost luat in considerare IP 146 rev. 1 „Prospectarea Biologică în Antarctica a echipei ROICE – Romania”, IP menționat în Raportul final.

Această lucrare a prezentat rezultatele a trei expediții științifice în Antarctica de Vest, insula King George și Peninsula Barton, realizată de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice – echipa ROICE împreună cu cercetătorii Institutului Core Polar de Cercetare (KOPRI).

Totodată au mai fost prezentate și menționate în Raportul Final, următoarele IP –uri ale României:

  • Prin IP 162 „ Activități Romanești Recente de Educație și Diseminare despre Antarctica”, s-a menționat numeroasele activități desfășurate în Romania de educație și diseminare, inclusiv colaborările internaționale;
  • IP 137 rev. 1 Cooperarea dintre România și Republica Coreea – Cercetările științifice antarctice și facilitățile logistice 2015-2019, prin care s-a subliniat colaborarea de succes dintre România și Republica Coreea, în urma semnării unui memorandum de înțelegere în 2015;
  • România a prezentat, de asemenea, IP 161 „Cooperarea dintre România și Australia în Antarctica”, care a raportat că a celebrat alte repere antarctice, cum ar fi 50 de ani de cooperare cu Australia.

La finalul lucrărilor a fost adoptată „Declarația de la Praga cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatului Antarctic”