Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

SESIUNEA DIN 2018 A BORDUL GUVERNATORILOR ICGEB

În perioada 09 – 11 mai 2018, în Trieste, Italia s-a desfășurat cea de-a douăzeci şi patra sesiune a Bordului Guvernatorilor ICGEB 2018 – Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie.

ICGEB_Italy_2018

Sesiunile Bordului Guvernatorilor se desfășoară anual, reunind reprezentanți guvernamentali din peste 60 de țări membre, în scopul promovării sustenabile globale pentru știință la nivel internațional, tehnologie și inovație în Biotehnologie.

Reprezentantul României în Bordul Guvernatorilor al ICGEB, care a participat la această sesiune a fost dr. Manuela Elisabeta Sidoroff, Director General al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltate pentru Științe Biologice.

Lucrările sesiunii Bordului Guvernatorilor ICGEB s-au desfășurat conform agendei adoptată la deschiderea acestuia (Raportul Directorului General referitor la Programul Centrului, Raportul Directorului General cu privire la Cercetarea Științifică din Trieste, Cape Town și New Delhi, Relații de colaborare dintre țările membre, Relații de colaborare cu alte organizații multilateral-dezvoltate, Organe de conducere – Consiliul Consultativ Științific – CSA, Programul general și bugetul pentru 2018, Raportul auditorului extern, Diverse, precum și Pregătirea celei de-a 25-a sesiune a Bordului).

ICGEB_Meeting_2018

La punctul 6 al ordinii de zi, a avut loc alegerea unor membrii în Consiliul Consultativ Științific al ICGEB.

Consiliul Consultativ Științific (CSA) este compus, începând cu această sesiune prin votul Bordului, din doisprezece oameni de știință eminenți activi pe scena internațională în domeniul Științelor vieții. Membrii Consiliului sunt aleși de Bordul Guvernatorilor, pe o perioadă de trei ani, care poate fi reînnoită.

La propunerea doamnei dr. Manuela Elisabeta Sidoroff, a fost nominalizată, pentru a candida din partea României în acest Consiliul, doamna Prof. Univ. Dr. Carmen Socaciu, ca recunoaștere a abilităților de conducere remarcabile și a eforturilor neobosite în abordarea și sensibilizarea comunității științifice cu privire la problemele de biotehnologie a plantelor.

ICGEB_Council_2018

Doamna Prof. Univ. dr. Carmen Socaciu, profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, Departamentul de Chimie şi Biochimie, a fost aleasă în Consiliul Consultativ Științific (CSA) al ICGEB, un rezultat remarcabil al activității României desfășurate în cadrul ICGEB.